Bài 5 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao

Có hỗn hợp bột các kim loại Ag và Cu. Bằng những phương pháp hóa học ta có thể thu được Ag từ hỗn hợp? Giải thích và viết các phương trình hóa học.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Có hỗn hợp bột các kim loại \(Ag\) và \(Cu\). Bằng những phương pháp hoá học ta có thể thu được \(Ag\) từ hỗn hợp? Giải thích và viết các phương  trình hoá học.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Cho hỗn hợp bột \(Ag\) và \(Cu\) vào dung dịch \(Fe{\left( {N{O_3}} \right)_3}\) dư, \(Cu\) tan, lọc thu được \(Ag\).

\(Cu + 2Fe{\left( {N{O_3}} \right)_3} \to Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} + 2Fe{\left( {N{O_3}} \right)_2}.\)

loigiaihay.com

Quảng cáo
close