Bài 6 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao

Điện phân 200ml dung dịch có chứa 2 muối là

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Điện phân \(200\;ml\) dung dịch có chứa 2 muối là \(Cu{(N{O_3})_2},AgN{O_3}\) với cường độ dòng điện là \(0,804\,A\) đến khi bọt khí bắt đầu thoát ra ở cực âm thì mất thời gian là \(2\) giờ, khi đó khối lượng cực âm tăng thêm \(3,44\) gam. Hãy xác định nồng độ mol của mỗi muối trong dung dịch ban đầu.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Catot (-): \(A{g^ + },C{u^{2 + }},{H_2}O.\)  

 \(A{g^ + } + 1e \to Ag\) 

  \(x\)      \(\rightarrow\) \( x\)  \(\rightarrow\) \( x\)

\(C{u^{2 + }} + 2e \to Cu\) 

  \(y\)      \(\rightarrow\) \(2 y\)   \(\rightarrow\)  \( y\)

\(2{H_2}O + 2e \to {H_2} + 2O{H^ - }\) 

Anot (+): \(N{O_3}^ - ,{H_2}O.\)

\({H_2}O - 2e \to 2{H^ + } + {1 \over 2}{O_2}\)

\(\eqalign{
& {n_e} = {q \over {96500}} = {{It} \over {96500}} = {{0,804.2.3600} \over {96500}} = 0,06\;mol. \cr 
&\text{Ta có hệ}: \left\{ \matrix{
x + 2y = 0,06 \hfill \cr 
108x + 64y = 3,44 \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
x = 0,02 \hfill \cr 
y = 0,02 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Nồng độ của các muối có trong dung dịch ban đầu là:

 \({CM_{{{Cu{{(N{O_3})}_2}}}}} = {{0,02} \over {0,2}} = 0,1M\),

\({CM_{{{AgN{O_3}}}}} = {{0,02} \over {0,2}} = 0,1M.\)

Cách 2: 

loigiaihay.com

Quảng cáo
close