Bài 62 trang 131 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Xét vị trí tương đối của mỗi cặp đường thẳng d và d’ cho bởi các phương trình sau:

Quảng cáo

Đề bài

Xét vị trí tương đối của mỗi cặp đường thẳng d và d’ cho bởi các phương trình sau:

\(\eqalign{  & a)\;d:{{x - 1} \over 2} = {{y - 7} \over 1} = {{z - 3} \over 4},\cr&\;\;\;\;d':{{x - 6} \over 3} = {{y + 1} \over { - 2}} = {{z + 2} \over 1}.  \cr  & b)\;\;d:{{x - 1} \over 2} = {{y - 2} \over { - 2}} = {z \over 1},\cr&\;\;\;\;\;d':{x \over { - 2}} = {{y + 8} \over 3} = {{z - 4} \over 1};  \cr  & c)\;\;d:{{x - 2} \over 4} = {y \over { - 6}} = {{z + 1} \over { - 8}},\cr&\;\;\;\;\;\;d':{{x - 7} \over { - 6}} = {{y - 2} \over 9} = {z \over {12}};  \cr  & d)\;\;d:{{x - 1} \over 9} = {{y - 6} \over 6} = {{z - 3} \over 3},\cr&\;\;\;\;\;d':{{x - 7} \over 6} = {{y - 6} \over 4} = {{z - 5} \over 2};  \cr  & e)\;\;d:\left\{ \matrix{  x = 9t \hfill \cr  y = 5t \hfill \cr  z =  - 3 + t. \hfill \cr}  \right. \cr} \)

d’ là giao tuyến của hai mặt phẳng :

\(\left( \alpha  \right):2x - 3y - 3z - 9 = 0\) và \(\left( {\alpha '} \right):x - 2y + z + 3 = 0.\)

Lời giải chi tiết

a) Đường thẳng d đi qua Mo(1; 7; 3) và có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow u \)(2 ; 1; 4). Đường thẳng d' đi qua M'0 (6; -1; -2) và có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow {u'} \) (3;-2; 1).

Ta có \(\overrightarrow {{M_o}M_o'} \) = (5 ; -8 ; -5), \(\left[ {\overrightarrow u ,\overrightarrow {u'} } \right] = \left( {9{\rm{ }};{\rm{ }}10{\rm{ }};{\rm{ }} - 7} \right) \ne \overrightarrow0\) ,

\(\left[ {\overrightarrow u ,\overrightarrow {u'} } \right].\overrightarrow {{M_o}M_o'}  = 0.\).

Vậy d và d' cắt nhau.

Tương tự

b) d, d' chéo nhau.

c) d, d' song song.

d) d, d' song song.

e) d, d' trùng nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close