Bài 6 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 6 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Cho 2 hỗn hợp 2 kim loại Al, Ag tác dụng với lượng đủ dung dịch H2SO4 loãng, người ta thu được 6,72 lít khí (đktc). Sau phản ứng thấy còn 4,6 gam kim loại không tan. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải chi tiết

Ag là kim loại đứng sau hidro trong dãy hoạt động hóa học

Do đó, Ag không tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\) loãng

⇒ Kim loại không tan là Ag

\(⇒ m_{Ag} = 4,6\) gam

Khí thu được là \(H_2\)

\( \Rightarrow {n_{{H_2}}} = {{6,72} \over {22,4}} = 0,3\,mol\)

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& \,\,\,2Al\, + \,3{H_2}S{O_4}\,(\text{loãng}) \to \,\,A{l_2}{(S{O_4})_3}\, + \,3{H_2} \uparrow \cr
& {{0,3.2} \over 3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,0,3\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình:

\(\eqalign{
& {n_{Al}} = {{0,3.2} \over 3} = 0,2\,mol \cr
& \Rightarrow {m_{Al}} = 0,2.27 = 5,4\,gam \cr} \) 

Phần trăm khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:

\(\eqalign{
& \% {m_{Al}} = {{{m_{Al}}} \over {{m_{Al}}\, + \,{m_{Ag}}}}.100 = {{5,4} \over {5,4 + 4,6}}.100 = 54\% \cr
& \Rightarrow \% {m_{Al}} = 100 - 54 = 46\% \cr} \)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close