Bài 3 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 3 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch axit clohidric?

A. Na.                             B. Cu.

C. Mg.                             D. Fe.

Lời giải chi tiết

Cu là kim loại đứng sau H  trong dãy hoạt động hóa học,

Do đó, Cu không tác dụng với dung dịch axit clohidric

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& 2Na\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,2NaCl\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr
& Mg\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,MgC{l_2}\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr
& Fe\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,FeC{l_2}\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr} \) 

Đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close