Bài 4 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 4 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Một thanh kim loại bằng vàng (Au) bị bám một ít bột sắt trên bề mặt. Có thể dùng dung dịch nào để làm sạch thanh kim loại bằng vàng?

A. NaOH.                   B. HCl.                        C.AlCl3                       D. CuCl2

Lời giải chi tiết

Fe là kim loại đứng trước H, Au là kim loại đứng sau H

Do đó, ta có thể dùng dung dịch HCl để làm sạch thanh kim loại bằng Au vì:

Fe + HCl   \(\to\)  FeCl2   +  H2

Au  +  HCl  \(\to\) không phản ứng

Chọn đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close