Bài 5 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 5 trang 85 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

a. Sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric.

b. Sắt tác dụng với  khí clo.

c. Đồng tác dụng với dung dịch bạc nitrat.

d. Magie cháy trong khí oxi

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a.\,\,Fe\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,\,FeC{l_2}\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr
& b.\,\,\,2Fe\,\, + \,\,3C{l_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2FeC{l_3} \cr
& c.\,\,Cu\,\, + \,\,2AgN{O_3}\,\, \to \,\,Cu{(N{O_3})_2}\, + \,\,2Ag \cr
& d.\,\,2Mg\,\, + \,\,{O_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2MgO \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close