Bài 6 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao

Hãy cho biết chiều của phản ứng hóa học xảy ra giữa các cặp oxi hóa – khử:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết chiều của phản ứng hoá học xảy ra giữa các cặp oxi hoá – khử: \(A{g^ + }/Ag;A{l^{3 + }}/Al\) và \(2{H^ + }/{H_2}\). Giải thích và viết phương trình hoá học.

Lời giải chi tiết

 \(Al + 3A{g^ + } \to A{l^{3 + }} + 3Ag.\)

 \(2Al + 6{H^ + } \to 2A{l^{3 + }} + 3{H_2}.\)

 \(2A{g^ + } + {H_2} \to 2Ag + 2{H^ + }\)

loigiaihay.com

Quảng cáo
close