Bài 7 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao

Biết phản ứng oxi hóa – khử xảy ra trong một pin điện hóa là:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Biết phản ứng oxi hoá – khử xảy ra trong một pin điện hoá là:

 \(Fe + N{i^{2 + }} \to F{e^{2 + }} + Ni\)

a. Hãy xác định các điện cực âm và dương của pin điện hoá.

b. Viết phương trình của phản ứng oxi hoá và phản ứng khử xảy ra trên mỗi điện cực.

c. Tính suất điện động chuẩn của pin điện hoá.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a. Cực âm Fe. Cực dương Ni.

b. Phương trình của phản ứng oxi hoá và phản ứng khử xảy ra trên mỗi điện cực.

Cực âm: \(Fe \to F{e^{2 + }} + 2e.\) 

Cực dương: \(N{i^{2 + }} + 2e \to Ni.\)

Phương trình hoá học: \(Fe + N{i^{2 + }} \to F{e^{2 + }} + Ni.\)

c. Suất điện động chuẩn của pin điện hoá: \({\rm E}_{Pin}^0 = {\rm E}_{N{i^{2 + }}/Ni}^0 - {\rm E}_{F{e^{2 + }}/Fe}^0 =  - 0,26 - \left( { - 0,44} \right) = 0,18(V).\)

loigiaihay.com

Quảng cáo
close