Bài 8 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao

Tính thế điện cực chuẩn

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Tính thế điên cực chuẩn \({{\rm E}^0}\) của những cặp oxi hoá-khử sau:

\(\eqalign{
& a.{\rm E}_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 \cr 
& b.{\rm E}_{M{n^{2 + }}/Mn}^0 \cr} \)

Biết: 

-Suất điện động chuẩn của các pin điện hoá:

             \(Cr-Ni\) là \(+0.48\,V\) và của pin \(Cd-Mn\) là \(+0,79\,V\)

 - Thế điện cực chuẩn \({\rm E}_{C{d^{2 + }}/Cd}^0 =  - 0,40V\) và \({\rm E}_{N{i^{2 + }}/Ni}^0 =  - 0,26V\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a. Ta có:

\(\eqalign{
& {\rm E}_{Pin(Cr - Ni)}^0 = {\rm E}_{N{i^{2 + }}/Ni}^0 - {\rm E}_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 \cr 
& \Rightarrow {\rm E}_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 = {\rm E}_{N{i^{2 + }}/Ni}^0 - {\rm E}_{Pin(Cr - Ni)}^0 = - 0,77V \cr} \)

b. Ta có:

\(\eqalign{
& {\rm E}_{Pin\left( {Mn - Cd} \right)}^0 = {\rm E}_{C{d^{2 + }}/Cd}^0 - {\rm E}_{M{n^{2 + }}/Mn}^0 \cr 
& \Rightarrow {\rm E}_{M{n^{2 + }}/Mn}^0 = {\rm E}_{C{d^{2 + }}/Cd}^0 - {\rm E}_{Pin\left( {Mn - Cd} \right)}^0 = - 1,19V. \cr} \)

loigiaihay.com

Quảng cáo
close