Bài 3 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao

Cho các kim loại: Na, Mg, Al, Cu, Ag. Hãy viết các cặp oxi hoá – khử tạo bởi các kim loại đó và sắp xếp chúng theo thứ tự giảm dần tính oxi hoá.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Cho các kim loại: \(Na, Mg, Al, Cu, Ag\). Hãy viết các cặp oxi hoá – khử tạo bởi các kim loại đó và sắp xếp chúng theo thứ tự giảm dần tính oxi hoá.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Các cặp oxi – hoá theo thứ tự giảm dần tính oxi hoá.

 \({{A{g^ + }} \over {Ag}};{{C{u^{2 + }}} \over {Cu}};{{A{l^{3 + }}} \over {Al}};{{M{g^{2 + }}} \over {Mg}};{{Na + } \over {Na}}.\)

loigiaihay.com

Quảng cáo
close