Quảng cáo
 • Lý thuyết Hệ thức lượng trong tam giác

  1. Định lí cosin 2. Định lí sin 3. Giải tam giác và ứng dụng thực tế

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mở đầu trang 38

  Ngắm Tháp Rùa từ bờ, chỉ với những dụng cụ đơn giản, dễ chuẩn bị, ta cũng có thể xác định được khoảng cách từ vị trí đứng tới tháp rùa. Em có biết vì sao không?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 38, 39

  Một tàu biển xuất phát từ cảng Vân Phong (Khánh Hòa) Trong Hình 3.8, hãy thực hiện các bước sau để thiết lập công thức tính a theo b,c và giá trị lượng giác của góc A Định lí Pythagore có phải là một trường hợp đặc biệt của định lí cosin hay không? Từ định lí cosin hãy viết các công thức tính cos A, cos B, cos C Cho tam giác ABC có AB = 5, AC = 8 Vẽ một tam giác ABC, sau đó đo độ dài các cạnh, Dùng định lí cosin, tính khoảng cách được đề cập trong HĐ 1b.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 2 trang 39, 40

  Trong mỗi hình dưới dây, hãy tính R theo a và sinA. Cho tam giác ABC có b = 8, c = 5 và B=80. Tính số đo các góc, bán kính đường tròn ngoại tiếp và độ dài cạnh còn lại của tam giác.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 3 trang 40, 41

  Giải tam giác ABC, biết b = 32, c =45, A =87. Từ một khu vực có thể quan sát được hai đỉnh núi, ta có thể ngắm và đo để xác định khoảng cách giữa hai đỉnh núi đó. Hãy thảo luận để đưa ra các bước cho một cách đo.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 4 trang 41, 42

  Cho tam giác ABC với I là tâm đường trong nội tiếp tam giác Cho tam giác ABC với đường cao BD. a) Biểu thị BD theo AB và sinA. Tính diện tích tam giác ABC có b = 2, B = 30, C = 45 Ta đã biết tính cos A theo độ dài các cạnh của tam giác ABC. Liệu sin A và diện tích S có tính theo độ dài các cạnh của tam giác ABC hay không? Công viên Hòa Bình (Hà Nội) có dạng hình ngũ giác ABCDE như hình 3.17

  Xem lời giải
 • Bài 3.5 trang 42

  Cho tam giác ABC có a = 6, b = 5, c =8. Tính cos A, S,r.

  Xem lời giải
 • Bài 3.6 trang 42

  Cho tam giác ABC có a = 10, A = 45, B = 70. Tính R,b,c.

  Xem lời giải
 • Bài 3.7 trang 42

  Giải tam giác ABC và tính diện tích của tam giác đó, biết A = 15, B = 130; c = 6.

  Xem lời giải
 • Bài 3.8 trang 42

  Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A, đi theo hướng S70E với vận tốc 70 km/h. Đi được 90 phút thì động cơ của tàu bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc 8 km/h. Sau 2 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo. a) Tính khoảng cách từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu. b) Xác định hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo