Bài 5 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần ?

a) \(x,x+1,x+2\), trong đó \(x \in {\rm\mathbb N}\).

b) \(a - 1,a,a + 1\) trong đó \(a \in {{\mathbb N}^*}\).

c) \(b,b + 1,b + 3\) trong đó \(b \in {\mathbb N}\).

d) \(m + 1,m,m - 1\) trong đó \(m \in {{\mathbb N}^*}\).

Lời giải chi tiết

Dòng a) và b) cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close