Bài 6 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Dùng hai chữ số 5 và 7, hãy viết tất cả các số tự nhiên có hai chữ số.

Quảng cáo

Đề bài

a) Dùng hai chữ số 5 và 7, hãy viết tất cả các số tự nhiên có hai chữ số.

b) Dùng ba chữ số 0, 2, 3 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Lời giải chi tiết

a) Số tự nhiên có hai chữ số được lập từ hai chữ số 5 và 7 là: 55, 57, 75, 77

b) Số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 2; 3 là: 203; 230; 302; 320

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close