Bài 8 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm x biết

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(x \in {\mathbb N}\), cho biết :

a) \(x < 6\)

b) \(x \le 5\)

c) \(53 < x \le 57\)

d) \(5 \le x \le 5\).

Lời giải chi tiết

a) \(x \in \{0;1;2;3;4;5\}\)   

b) \(x \in \{0;1;3;4;5\}\)

c) \(x \in \{54;55;56;57\} \)

d) \(5 ≤ x ≤ 5\) nên \(x = 5\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close