Bài 10 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó :

Quảng cáo

Đề bài

Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó :

a) Tổng hai chữ số bằng 7.

b) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5.

c) Chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị.

d) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số bằng 15.

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(7 = 0 + 7 = 1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4\)

Các số cần viết là: \(70, 16, 61, 25, 52, 34, 43\)

Tập hợp cần viết là \(\left\{{70, 16, 61, 25, 52, 34, 43}\right\}\)

b) Các số có hai chữ số mà chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 là các số 16; 27; 38; 49. Tập hợp cần viết là {16; 27; 38; 49}

c) Các số có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị là các số 41; 82. Tập hợp cần viết là {41; 82}

d) Các số có hai chữ số mà chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số bằng 15 là 69; 78. Tập hợp cần viết là {69; 78}

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close