Bài 12 trang 28 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tất cả các số tự nhiên có hai chữ số sao cho :

Quảng cáo

Đề bài

Viết tất cả các số tự nhiên có hai chữ số sao cho:

a) Có ít nhất một chữ số 3.

b) Chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2.

Lời giải chi tiết

a) Các số đó là: 13; 23; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 43; 53; 63; 73; 83; 93.

b) Các số đó là: 20; 31; 42; 53; 64; 75; 86; 97.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close