Bài 9 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) An và Tú mỗi em viết một số tự nhiên vào bảng con rồi đem ra so sánh. Hỏi có thể xảy ra một trong các trường hợp nào ?

Quảng cáo

Đề bài

a) An và Tú mỗi em viết một số tự nhiên vào bảng con rồi đem ra so sánh. Hỏi có thể xảy ra một trong các trường hợp nào ?

b) Gọi x là số của An viết, y là số của Bình viết \(\left( {x,y \in {\mathbb N}} \right)\). Hỏi khi so sánh x và y có thể xảy ra một trong các trường hợp nào ?

Lời giải chi tiết

a) Gọi số tự nhiên An viết là a, Tú viết là b

Các trường hợp có thể xảy ra là: \(a < b; a > b; a = b\)

b) Các trường hợp có thể xảy ra là: \(x < y; x > y; x = y\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close