Bài 7 trang 27 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Việt có x quyển vở, Nam có y quyển vở. Cho biết :

Quảng cáo

Đề bài

Việt có x quyển vở, Nam có y quyển vở. Cho biết : \(10 < x < y \le 12\).

Hỏi Việt và Nam mỗi người có bao nhiêu quyển vở ?

Lời giải chi tiết

Vì \(10 < 11 < 12\); \(x \in\mathbb N\) và \(y \in\mathbb N\). Do đó \(x = 11\) và \(y = 12\)

Vậy Việt có 11 quyển vở, Nam có 12 quyển vở

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close