Bài 5 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau để minh họa:

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau để minh họa:

\(C\left( r \right) + C{O_2}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,2CO\left( k \right),\,\,\Delta H = 172KJ\)

Lời giải chi tiết

- Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê : ‘’ Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động bên ngoài, như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó’’.

- Áp dụng: Giảm áp suất, tăng nhiệt độ, tăng nồng độ CO2 hoặc giảm nồng độ CO cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 50: Cân bằng hóa học
Quảng cáo
list
close
Gửi bài