Bài 5 trang 136 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi. A phản ứng vừa hết với một hỗn hợp gồm 4,80 g magie và 8,10 g nhôm tạo ra 37,05 g hỗn hợp các muối clorua và oxit của hai kim loại. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và theo thể tích của hỗn hợp A.

Quảng cáo

Đề bài

Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi. A phản ứng vừa hết với một hỗn hợp gồm 4,80 g magie và 8,10 g nhôm tạo ra 37,05 g hỗn hợp các muối clorua và oxit của hai kim loại.

Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng và theo thể tích của hỗn hợp A.

Lời giải chi tiết

\({n_{Al}} = {{8,1} \over {27}} = 0,3\,\,\left( {mol} \right),\,\,{n_{Mg}} = {{4,8} \over {24}} = 0,2\,\left( {mol} \right).\) Đặt số mol O2 và Cl2 cần dùng lần lượt là a mol và b mol.


\(\sum {{n_{e\,nhường}}}  = \sum {{n_{e\,nhận}}}  \Rightarrow 1,3 = 4a + 2b\,\,\,\left( * \right)\)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

\({m_{Al}} + {m_{Mg}} + {m_{{O_2}}} + {m_{C{l_2}}} = {m_Z}\)

\(\Rightarrow 8,1 + 4,8 + 32a + 71b = 37,05\,\,\left( {**} \right)\)

Từ (*) và (**), ta được \(\left\{ \matrix{  a = 0,2 \hfill \cr  b = 0,25 \hfill \cr}  \right.\)

Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A:

\(\% {V_{{O_2}}} = \% {n_{{O_2}}} = {{0,2.100\% } \over {\left( {0,2 + 0,25} \right)}} = 44,44\%\)

\(\% {V_{C{l_2}}} = \% {n_{C{l_2}}} = 100\%  - 44,44\%  = 55,56\% \)

Thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp A:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài