Bài 5 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Có bốn bình không dãn nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch HCl,

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Có bốn bình không dãn nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch HCl, \(HN{O_3},KCl,KN{O_3}.\) Hãy trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch chứa trong mỗi bình.

Giải

Cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử, ta chia làm 2 nhóm như sau:

- Nhóm 1: HCl, HNO3, làm quỳ tím hóa đỏ.

- Nhóm 2: KCl, KNO­3, quỳ tím không đổi màu.

Cho dung dịch AgNO3 vào 2 mẫu thử ở nhóm 1, mẫu thử tạo kết tủa trắng là HCl, còn lại là HNO3. \(AgN{O_3} + HCl\,\, \to \,\,AgCl \downarrow  + HN{O_3}\)

Cho dung dịch AgNO3 vào 2 mẫu thử ở nhóm 2, mẫu thử tạo kết tủa trắng là KCl, còn lại là KNO3. \(AgN{O_3} + KCl\,\, \to \,\,AgCl \downarrow  + KN{O_3}\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 6 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 6 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Cho 10,000 lít H2 và 6,720 lít Cl2 (điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với nhau rồi hóa tan sản phẩm vào 385,400 g nước ta thu được dung dịch A. Lấy 50,000 g dung dịch A cho tác dụng với dung dịch AgNO3 (lấy dư) thu được 7,175 g kết tủa. Tính hiệu suất của phản ứng giữa H2 và Cl2.

 • Bài 4 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 4 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 4 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao Axit clohiđric có thể tham gia vào phản ứng oxi hóa – khử và đóng vai trò: a) Chất oxi hóa b) Chất khử. Với mỗi trường hợp đó, hãy nêu ra hai thí dụ để minh họa.

 • Bài 3 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 3 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Hãy viết ba phương trình hóa học của phản ứng trao đổi giữa axit clohiđric với ba loại hợp chất khác nhau.

 • Bài 2 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Bài 2 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao

  Hãy nêu tính chất vật lí của hiđro clorua.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải