Bài 49 trang 108 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 49 trang 108 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với trục hoành tại điểm \(A(6 ; 0)\) và đi qua điểm \(B(9 ; 9)\).

Lời giải chi tiết

Đường tròn \((C)\) tâm \(I(a; b)\), bán kính \(R\) có phương trình:

\({(x - a)^2} + {(y - b)^2} = {R^2}\).

\((C)\) tiếp xúc với \(Ox\) tại \(A(6 ; 0)\) nên \(a=6, |b|=R\). Khi đó

\((1)   \Leftrightarrow   {(x - 6)^2} + {(y - b)^2} = {b^2}\).

\(B(9 ; 9)   \in (C) \)

\(\Rightarrow   {(9 - 6)^2} + {(9 - b)^2} = {b^2}\)

\( \Leftrightarrow  b = 5  \Rightarrow   R = 5\).

Phương trình của \((C)\) là \({(x - 6)^2} + {(y - 5)^2} = 25\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close