Bài 43 trang 12 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 43 trang 12 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho các điểm A, B, C trên trục Ox như hình:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho các điểm \(A, B, C\) trên trục \(Ox\) như hình:

Tìm tọa độ của các điểm \(A, B, C.\)

Lời giải chi tiết:

\(A, B, C\) có tọa độ lần lượt là \(2 ; 4; -3.\)

Tính \(\overline {AB} ,\overline {BC} ,\,\overline {CA} ,\,\overline {AB}  + \)\(\overline {CB} ,\,\overline {BA}  - \)\(\overline {BC} ,\,\overline {AB} .\overline {BA} .\,\)

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(\begin{array}{l}\overline {AB}  = \overline {OB}  - \overline {OA}  = 4 - 2 = 2;\\\overline {BC}  = \overline {OC}  - \overline {OB}  =  - 7\\\overline {CA}  = \overline {OA}  - \overline {OC}  = 5;\\\overline {AB}  + \overline {CB}  = \overline {AB}  - \overline {BC}  = 2 + 7 = 9;\\\overline {BA}  - \overline {BC}  =  - \overline {AB}  - \overline {BC} \\ =  - 2 + 7 = 5\,;\\\overline {AB} .\overline {BA}  =  - {\overline {AB} ^2}  =  - 4.\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close