Bài 43 trang 107 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 43 trang 107 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết phương trình đường tròn đường kính \(AB\) trong các trường hợp sau

LG a

 \(A(7 ; -3) ; B(1 ; 7) ;\)

Lời giải chi tiết:

Đường tròn đường kính \(AB\) nhận trung điểm \(I\) của \(AB\) là tâm và có bán kính \(R =  \dfrac{1}{2}AB\).

Ta có:

\(I(4 ; 2),  R =  \dfrac{1}{2}AB\)

\(=  \dfrac{1}{2}\sqrt {{{(1 - 7)}^2} + {{(7 + 3)}^2}}\)

\(  =  \dfrac{1}{2}.2\sqrt {34}  = \sqrt {34} \).

Phương trình  đường tròn là

\({(x - 4)^2} + {(y - 2)^2} = 34 \)

\(   \Leftrightarrow    {x^2} + {y^2} - 8x - 4y - 14 = 0\).

LG b

\(A(-3 ; 2); B(7 ; -4).\)

Lời giải chi tiết:

\({x^2} + {y^2} - 4x + 2y - 29 = 0\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close