Bài 42 trang 107 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 42 trang 107 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm tọa độ tâm và tính bán kính của các đường tròn sau:

LG a

 \({(x + 4)^2} + {(y - 2)^2} = 7\,;\)

Lời giải chi tiết:

\(I( - 4\,;\,2)\,,\,\,R = \sqrt 7 ;\)

LG b

\({(x - 5)^2} + {(y + 7)^2} = 15;\)

Lời giải chi tiết:

\(I(5\,;\, - 7)\,,\,\,R = \sqrt {15}; \)

LG c

\({x^2} + {y^2} - 6x - 4y = 36;\)

Lời giải chi tiết:

\(I(3\,;\,2)\,,\,\,R = 7;\)

LG d

\({x^2} + {y^2} - 10x - 10y = 55;\)

Lời giải chi tiết:

\(I(5\,;\,5)\,,\,\,R = \sqrt {105}; \)

LG e

\({x^2} + {y^2} + 8x - 6y + 8 = 0;\)

Lời giải chi tiết:

\(I( - 4\,;\,3)\,,\,\,R = \sqrt {17} ;\)

LG f

\({x^2} + {y^2} + 4x + 10y + 15 = 0.\)

Lời giải chi tiết:

\(I( - 2\,;\, - 5)\,,\,\,R = \sqrt {14}. \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close