Bài 4 trang 76 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 76 SGK Sinh học 6. Là một học sinh em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh địa phương ?

Quảng cáo

Đề bài

Là một học sinh em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh địa phương?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp

Lời giải chi tiết

- Tích cực tham gia phong trào trồng cây gây rừng.

- Tham gia chăm sóc bảo vệ cây.

- Gương mẫu thực hiện những quy định về bảo vệ môi trường, không chặt đốn, bẻ cành làm hư hại cây xanh.

- Tuyên truyền mọi người xung quanh không chặt cây, phá rừng

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài