Bài 4 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết những thông tin gì?

Quảng cáo

Đề bài

Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết những thông tin gì?

Lời giải chi tiết

Số hiệu nguyên tử cho ta biết:

- Số thứ tự ô nguyên tố.

- Số đơn vị điện tích hạt nhân.

- Số proton và số electron.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài