Bài 4 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 4 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Trong một nhóm: số lớp electron tăng dần, tính kim loại giảm dần đồng thời tinh phi kim tăng dần.

B. Trong một nhóm: số lớp elctron tăng dần, tính phi kim giảm dần đồng thời tính kim loại tăng dần.

C. Trong mội nhóm: số lớp elctron lớp ngoài cùng (tăng dần. tính phi kim giảm dần đồng thời tính kim loại tăng dần.

D. Trong một nhóm: số electron lớp ngoài cũng tăng dần, tính kim loại giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần.

Lời giải chi tiết

Trong một nhóm: số lớp elctron tăng dần, tính phi kim giảm dần đồng thời tính kim loại tăng dần.

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close