Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Oxit cao nhất cùa R thuộc nhóm VII có phần trãm khối lượng oxi là 61,2%.

Tìm nguyên tố R.

Lời giải chi tiết

R thuộc nhóm VII

⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là VII

⇒ Công thức oxit cao nhất là R2O7

\(\eqalign{
& \% {m_O} = {{16.7} \over {2R + 16.7}}.100 \cr
& \Rightarrow 61,2 = {{16.7} \over {2R + 16.7}}.100 \cr
& \Rightarrow r = 35,5 \cr} \) 

Suy ra: R là Cl (Clo)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài