Bài 7 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 7 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Biết nguyên tố X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân 8+.

Hãy suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

Lời giải chi tiết

Điện tích hạt nhân = 8+

⇒ X thuộc ô thứ 8

⇒ X là oxi

X thuộc chu kì 3 (3 lớp electron), nhóm VI (6 electron lớp ngoài cùng)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close