Bài 8 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 8 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Biết nguyên tố Y có số thứ tự là 12 trong bảng tuần hoàn.

Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tinh chất của nguyên tố và so sánh với các nguyên tố lân cận khác.

Lời giải chi tiết

Y có số thứ tự là 12:

+ Điện tích hạt nhân = 12+, số electron = 12 

⇒ Y là Mg

+ Chu kì 3, số lớp electron = 3

+ Nhóm II, số electron lớp ngoài cùng = 2

+ Y là nguyên tố kim loại

So sánh Mg với các nguyên tố lân cận:

 

- Mg là kim loại yếu hơn Na và Ca

- Mg là kim loại mạnh hơn Be, Al

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close