Bài 4 trang 139 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Axit flohiđric và muối florua có tính chất gì khác so với axit clohiđric và muối clorua.

Quảng cáo

Đề bài

Axit flohiđric và muối florua có tính chất gì khác so với axit clohiđric và muối clorua.

Lời giải chi tiết

Tính chất khác nhau giữa axit flohiđric và axit clohiđric:

- Axit clohiđric là axit mạnh, không phản ứng với \(Si{O_2}\).

- Axit flohiđric là axit yếu, có phản ứng với \(Si{O_2}\,:\,\,4HF + Si{O_2}\,\, \to \,\,Si{F_4} + 2{H_2}O\)

Tính chất khác nhau giữa muối florua và muối clorua: AgCl không tan trong nước, AgF dễ tan trong nước.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 34: Flo
Quảng cáo
list
close
Gửi bài