Bài 4 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao

Điều chế Cu bằng cách điện phân dung dịch

Quảng cáo

Đề bài

Điều chế \(Cu\) bằng cách điện phân dung dịch \(Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}\)

a. Trình bày sơ đồ điện phân;

b. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi điện phân;

c. Cho biết vai trò của nước trong quá trình điện phân;

d. Có nhận xét gì về nồng độ các ion trong dung dịch trước và sau khi điện phân?

Lời giải chi tiết

a. 

\(Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}\buildrel {điện\; li} \over
\longrightarrow C{u^{2 + }} + 2N{O_3}^ - \)

Catot: \(C{u^{2 + }} + 2e \to Cu;\)

Anot: \(2{H_2}O - 4e \to 4{H^ + } + {O_2}\)

b. 

\(2Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} + 2{H_2}O\buildrel {dp{\rm{dd}}} \over
\longrightarrow 2Cu + {O_2} + 4HN{O_3}.\)

c. \({H_2}O\) đóng vai trò là môi trường đồng thời cũng đóng vai trò là chất khử.

d. Sau khi điện phân: \(\left[ {C{u^{2 + }}} \right]\) giảm; \(\left[ {{H^ + }} \right]\) tăng

\( \Rightarrow \) độ pH giảm.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close