Bài 39 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả: 

\(115\);            \( 232\);             \( 571\);             \( 9691\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dùng bảng số và máy tính bỏ túi để tính căn bậc hai.

Lời giải chi tiết

Sử dụng bảng số cho kết quả như sau: 

\(\sqrt{115}\approx 10,72\)

\(\sqrt{232}\approx 15,23\)

\(\sqrt{571}\approx 23,90\)

\(\sqrt{9691}\approx 98,44\) 

Sử dụng máy tính cho kết quả như sau:

\(\sqrt{115}\approx 10,723805\)

\(\sqrt{232}\approx 15,231546\)

\(\sqrt{571}\approx 23,89506\)

\(\sqrt{9691}\approx 98,442876\)

Nhận xét: Kết quả tình theo máy tính bỏ túi hầu như nhỏ hơn kết quả tính theo bảng số.

Chú ý: Ta tra bảng như sau: 

Với bài này, trước hết ta cần chia số trong căn cho 100, 10000 ...

- Ta có: \(\sqrt {115}  = \sqrt {100} .\sqrt {1,15}  = 10.\sqrt {1,15} \)

Tra bảng (hàng 1,5 cột 5): \(10.\sqrt {1,15} ≈ 10.1,072 = 10,72\)

Tra bảng (hàng 2,3 cột 2): \(\sqrt {232} = 10.\sqrt {2,32} ≈ 10.1,523= 15,23\)

- Tra bảng (hàng 5,7 cột 1): \(\sqrt {571} = 10.\sqrt {5,71} ≈ 10.2,390 = 23,90\)

- Tra bảng: \(\sqrt{9691} = 10.\sqrt {96,91}\)

    + Hàng 96, cột 9 ta có: \(\sqrt {96,91} ≈ 9,844\)

    + Tại giao của hàng 96, và cột 1 hiệu chính ta thấy số 0

Nên \(\sqrt {96,91}≈ 9,844\) suy ra \(\sqrt {9691} ≈ 10.9,844 = 98,44\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close