Bài 38 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

Quảng cáo

Đề bài

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

\(5,4;\)     \(7,2; \)      \(9,5; \)      \(31; \)       \(68.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dùng bảng số và máy tính bỏ túi để tính căn bậc hai.

Lời giải chi tiết

Sử dụng bảng căn bậc hai cho kết quả như sau:

\(\sqrt{5,4}\approx 2,324\)

\(\sqrt{7,2}\approx 2,683\)

\(\sqrt{9,5}\approx 3,082\)

\(\sqrt{31}\approx 5,568\)

\(\sqrt{68}\approx 8,246\)

Sử dụng máy tính cho kết quả như sau:

\(\sqrt{5,4}\approx 2,32379\)

\(\sqrt{7,2}\approx 2,68328157\)

\(\sqrt{9,5}\approx 3,082207\)

\(\sqrt{31}\approx 5,56776436\)

\(\sqrt{68}\approx 8,24621125\)

Nhận thấy dùng máy tính có độ chính xác cao hơn khi dùng bảng căn bậc hai.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close