Bài 3 trang 82 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau: \(P{H_3},S{O_2}HN{O_3},{C_4}{H_{10}}.\)

Lời giải chi tiết

Giải

Hay

Quảng cáo
list
close
Gửi bài