Bài 3 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy viết đơn thức hai biến x, y và có hệ số là -3.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết đơn thức hai biến x, y và có hệ số là -3.

Lời giải chi tiết

Đơn thức hai biến x, y và có hệ số là -3 là: -3xy

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close