Bài 3 trang 8 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử khí ó 27,3% C và 72,7% O theo khối lượng. Biết nguyên tử khối của C là 12,011. Hãy xác định nguyên tử khối của O.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử khí \(C{O_2}\) 27,3% C và 72,7% O theo khối lượng. Biết nguyên tử khối của C là 12,011. Hãy xác định nguyên tử khối của O.

Giải

Ta có \(\% O = {{{M_O}.2} \over {{M_C} + {M_O}.2}}.100 \)

\(\Rightarrow 72,7 = {{{M_O}.2} \over {12,011 + {M_O}.2}}.100 \)

\(\Rightarrow {M_O} = 15,99u.\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1: Thành phần nguyên tử
Gửi bài tập - Có ngay lời giải