Bài 3 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho ba vec tơ a, b, c cùng phương. Chứng tỏ rằng có ít nhất hai vec tơ trong chúng có cùng hướng.

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba vec tơ \(\overrightarrow a ,\,\overrightarrow b \,,\,\overrightarrow c \) cùng phương. Chứng tỏ rằng có ít nhất hai vec tơ trong chúng có cùng hướng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chi thành các trường hợp để biện luận, chú ý:

Nếu một véc tơ ngược hướng với hai véc tơ còn lại thì hai véc tơ còn lại đó cùng hướng với nhau.

Lời giải chi tiết

+) Nếu \(\overrightarrow a \) cùng hướng với \(\overrightarrow b \) hoặc \(\overrightarrow c \) thì bào toán đúng.

+) Nếu \(\overrightarrow a \) ngược hướng với \(\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow a \) ngược hướng với \(\overrightarrow c \) thì \(\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow c \) cùng hướng.

Vậy có ít nhất một cặp vec tơ cùng hướng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close