Bài 3 trang 48 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho các chất sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Cho các chất sau đây:

a) \(C{H_3} - OH.\)               

b) \(C{H_3} - C{H_2} - OH\).                       

c) \(C{H_3} - O - C{H_3}.\)  

d) \(C{H_3} - O - C{H_3}.\)

Chất nào tác dụng được với natri? Giải thích và viết phương trình hoá học (nếu có).

Lời giải chi tiết

Các chất tác dụng được với Na là \(C{H_3} - OH,C{H_3} - C{H_2} - OH\)  vì chúng có nhóm –OH nên H có tính linh động tác dụng được với natri giải phóng khí hidro.

\(\begin{array}{l}2C{H_3} - OH + 2Na \to 2C{H_3} - ONa + {H_2} \uparrow \\2C{H_3} - C{H_2} - OH + 2Na \to 2C{H_3} - C{H_2} - ONa + {H_2} \uparrow \end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close