Bài 5 trang 48 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Để pha chế 500 ml rượu cần bao nhiêu gam và bao nhiêu gam nước? Biết khối lượng riêng của là 0,8 (gam/ml) và của nước là 1(gam/ml)

Quảng cáo

Đề bài

Để pha chế 500 ml rượu \({45^0}\) cần bao nhiêu gam \({C_2}{H_5}OH\) và bao nhiêu gam nước? Biết khối lượng riêng của \({C_2}{H_5}OH\) là 0,8 (gam/ml) và của nước là 1(gam/ml)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\dfrac{{{V_{{C_2}{H_5}OH}}}}{{{V_{dd}}}}.100 = 45\\ \Rightarrow \dfrac{{{V_{{C_2}{H_5}OH}}}}{{500}}.100 = 45\\ \Rightarrow {V_{{C_2}{H_5}OH}} = 225ml\\{V_{{C_2}{H_5}OH}} + {V_{{H_2}O}} = {V_{dd}}\\ \Rightarrow 225 + {V_{{H_2}O}} = 500\\ \Rightarrow {V_{{H_2}O}} = 275ml\\D = \dfrac{m}{V} \Rightarrow m = D.V\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{m_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,8.225 = 180\,gam\\{m_{{H_2}O}} = 1.275 = 275\,gam\end{array} \right.\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close