Bài 6 trang 49 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Đốt cháy hoàn toàn 23 gam rượu etylic, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa.

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 23 gam rượu etylic, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa.

a) Tính m.

b) Tính thể tích không khí (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng để đốt cháy hết lượng rượu trên. Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.

Lời giải chi tiết

\({n_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{23}}{{46}} = 0,5\,mol\)

Đốt cháy rượu etylic:

\(\begin{array}{l}{C_2}{H_5}OH + 3{O_2} \to 2C{O_2} + 3{H_2}O({t^0})\,\,\,\,\,(1)\\\,\,\,0,5 \to \,\,\,\,\,\,\,\,1,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,(1)\,\, \to \left\{ \begin{array}{l}{n_{C{O_2}}} = 1\,mol\\{n_{{O_2}}} = 1,5\,mol\end{array} \right.\end{array}\)

Hấp thụ sản phẩm cháy (CO2, H2O) vào nước vôi trong dư:

\(\begin{array}{l}C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\,\,\,(2)\\1 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,\,(2)\,\, \to {n_{CaC{O_3}}} = 1\,mol\\a)m = {m_{CaC{O_3}}} = 100.1 = 100\,gam\\b){V_{{O_2}}} = 1,5.22,4 = 33,6\,l\end{array}\)

Thể tích không khí cần dùng là: \({V_{kk}} = \dfrac{{100}}{{20}}.{V_{{O_2}}} = \dfrac{{100}}{{20}}.33,6 = 168\,l\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close