Bài 3 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:

Quảng cáo

Đề bài

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:

A. 3 và 3                     B. 3 và 4                     

C. 4 và 4                      D. 4 và 3

Chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết

Chọn B.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài