Bài 3 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh cho các tính chất của các chất sau: a) Oxi và ozon cùng có tính chất hóa học, nhưng ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi. b) Nước và hiđro peoxit cùng có tính oxi hóa, nhưng hiđro peoxit có tính oxi hóa mạnh hơn nước.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh cho các tính chất của các chất sau:

a) Oxi và ozon cùng có tính chất hóa học, nhưng ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

b) Nước và hiđro peoxit cùng có tính oxi hóa, nhưng hiđro peoxit có tính oxi hóa mạnh hơn nước.

Lời giải chi tiết

a) Oxi và ozon cùng có tính oxi hóa:

\(3{O_2} + 4Al\,\,\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow \,2A{l_2}{O_3};\)

\({O_3} + 2Al\,\,\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow A{l_2}{O_3}\)

Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi: \(2Ag + {O_3}\,\, \to \,\,A{g_2}O + {O_2}\)

Oxi không phản ứng với Ag ở điều kiện thường.

b)

\(\eqalign{  & {H_2}O + CO\,\,\buildrel {{t^0}\,cao} \over \longrightarrow \,\,{H_2} + C{O_2}  \cr  & {H_2}{O_2} + CO\,\,\buildrel {{t^0}\,thường} \over \longrightarrow \,{H_2}O + C{O_2} \cr} \)

H2O và H2O2 đều oxi hóa được CO nhưng H2O2 oxi hóa mạnh hơn H2O.

H2O2 là hợp chất không bền, dễ bị phân hủy thành H2O và O2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close