Bài 3 trang 165 SGK Sinh học 7

Nêu tập tính bắt mồi của những đại diện của ba bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu tập tính bắt mồi của những đại diện của ba bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đa dạng của lớp Thú, bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt

Lời giải chi tiết

Tập tính bắt mồi của các đại diện thuộc 3 bộ thú:

- Bộ ăn Sâu bọ: có tập tính tìm mồi, con mồi thường là các động vật nhỏ, mồi sống.

- Bộ Gặm nhấm: cũng có tập tính tìm mồi, con mồi thường là quả, hạt.

- Bộ Ăn thịt: có tập tính rình mồi, vồ mồi hoặc đuổi mồi, con mồi còn sống.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close