Bài 3 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 3 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Trong một chu kì: số lớp electron tăng dần, tính kim loại giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần.

B. Trong một chu kì: số lớp electron tăng dần, tính phi kim giảm dần đồng thời tính kim loại tăng dần.

C. Trong một chu kì: số electron lớp ngoài cùng tăng dần, tính phi kim giảm dần đồng thời tính kim loại tăng dần.

D. Trong một chu kì: số electron lớp ngoài cùng tăng dần, tính kim loại giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần.

Lời giải chi tiết

Trong một chu kỳ: Số electron lớp ngoài cùng tăng dần, tính kim loại giảm dần, đông thời tính phi kim tăng dần.

Đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài