Bài 3 trang 145 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy nêu ra các phản ứng để chứng minh rằng tính khử của các ion halogenua tăng dần theo chiều

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu ra các phản ứng để chứng minh rằng tính khử của các ion halogenua tăng dần theo chiều

\({F^ - } < C{l^ - } < B{r^ - } < {I^ - }\)

Lời giải chi tiết

Những phản ứng chứng minh tính khử của các ion halogenua tăng theo chiều \({F^ - } < C{l^ - } < B{r^ - } < {I^ - }\)

Ion \({F^ - }\) chỉ có thể bị oxi hóa bằng dòng điện.

Ion \(C{l^ - }\) bị oxi hóa bởi chất oxi hóa mạnh, ví dụ \(KMn{O_4}\).

Ion \(B{r^ - }\) bị oxi hóa bới Cl2.

Ion \({I^ - }\) bị oxi hóa bới Br2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 36 : Iot
Gửi bài