Bài 3 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm tích số 213.3. Từ đó suy ra nhanh kết quả của các tích số sau :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm tích số \(213.3\). Từ đó suy ra nhanh kết quả của các tích số sau :

\(\eqalign{  & a)\left( { - 213} \right).3  \cr  & b)\left( { - 3} \right).213  \cr  & c)\left( { - 3} \right).\left( { - 213} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

Ta có \(213.3 = 639\). Do đó:

\(\eqalign{  & a)\left( { - 213} \right).3 =  - 639  \cr  & b)\left( { - 3} \right).213 =  - 639  \cr  & c)\left( { - 3} \right).\left( { - 213} \right) = 639 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close