Bài 5 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập So sánh :

Quảng cáo

Đề bài

So sánh :

\(a)\left( { + 4} \right).\left( { - 8} \right)\) với 0

b) \(\left( { - 3} \right).4\) với 4

c) \(\left( { - 5} \right).\left( { - 8} \right)\) với \(\left( { + 5} \right).\left( { + 8} \right).\)

Lời giải chi tiết

a) Tích \((+4).(-8)\) là một số nguyên âm nên \((+4).(-8) < 0\)

b) Tích \((-3).4\) là một số nguyên âm nên \((-3).4 < 4\)

c) \((-5).(-8) = (+5).(+8)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close